Wat is een zorgverzekering?

  Financieel

De zorgverzekering – ook wel ziektekostenverzekering genoemd – betreft, hoe logisch het ook klinkt, een verzekering tegen ziektekosten. Hierbij kan je denken aan een bezoekje aan de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek voor het ophalen van je medicijnen. Het afsluiten van een zorgverzekering doe je dan ook niet zomaar. Door je in te lezen in de verscheidene zorgverzekeraars en de pakketten die zij aanbieden, vergelijk je welke het beste aansluit bij de zorg die jij nodig hebt.

Wat is een zorgverzekering en waarom zou ik deze afsluiten?

De zorgverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor:

  • Iedereen die in Nederland woont.
  • Iedereen die in Nederland werkt en hier loonbelasting betaalt.
  • Iedereen die naar Nederland immigreert en al een lopende zorgverzekering in het buitenland hebben.

Op deze twee groepen zijn maar twee uitzonderingen, voor wie het dus niet verplicht is om een zorgverzekering af te sluiten en dat geldt voor:

  • Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging geen zorgverzekering mogen of willen afsluiten.
  • Militairen in actieve dienst

Voor volledige duidelijkheid is het voor iedereen, uitgezonderd van de twee hiervoor genoemde groepen, verplicht om een basisverzekering af te sluiten.

Belangrijke kenmerken van dit zorgstelsel, welke sinds 1 januari 2006 van kracht is, zijn onder andere de verzekerings- en acceptatieplicht. Dit wil zeggen dat iedereen verplicht is om een basisverzekering af te sluiten én dat zorgverzekeraars verplicht zijn om iedereen te accepteren m.b.t. de basisverzekering. Dit geldt overigens niet bij de aanvraag voor een aanvullende- of tandartsverzekering.

De basisverzekering dekt de medisch noodzakelijke basiszorg zoals een bezoekje aan de huisarts of ziekenhuis.

Indien je meer zorg nodig denkt te hebben is er nog de keuze om een aanvullende zorgverzekering naast de verplichte basisverzekering af te sluiten. Hierover leest u hieronder meer.

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een zorgverzekering?

Nu we weten wat een zorgverzekering inhoudt, is het natuurlijk belangrijk om te weten waar je op moet letten bij het afsluiten van een zorgverzekering. Zoals nu al meerdere keren benoemd is, is een basisverzekering verplicht. De basisverzekering is dan ook voor iedereen gelijk, ongeacht de zorgverzekeraar. Het is mogelijk om binnen deze basisverzekering te kiezen tussen een natura- of restitutieverzekering. Bij een restitutieverzekering heb je een zogenoemde ‘vrije zorgkeuze’. Dit houdt in dat je zelf kiest naar welke zorgverlener je gaat. Bij een naturaverzekering kan je in principe ook zelf kiezen naar welke zorgverlener je gaat. Echter, krijg je in dit geval enkel de kosten vergoed wanneer je naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met de zorgverzekeraar waar je de verzekering hebt afgesloten. Vanzelfsprekend is het belangrijk om hier goed naar te kijken.

Voor sommigen is het hebben van een basisverzekering voldoende. Indien je meer zorg nodig denkt te hebben is het verstandig om te kijken naar de aanvullende verzekeringen die de verschillende zorgverzekeraars aanbieden. Deze kan je dan vergelijken waaruit je je keuze makkelijker kan maken. Ook zijn er verschillende sites die helpen bij het vergelijken en meekijken naar de juiste zorgverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag iedere verzekerden moet betalen indien hij of zij ziektekosten maakt die vallen binnen die basisverzekering. Zodra je eigen risico volledig verbruikt is, worden deze kosten vergoed. Het bedrag van het wettelijk verplichte eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Vooralsnog staat het eigen risico op €385,-.

Sommigen weten van zichzelf dat zij eigenlijk nooit veel zorg nodig hebben. Wanneer je bijvoorbeeld nauwelijks tot nooit naar een huisarts gaat, medicijnen nodig hebt of een bezoekje aan het ziekenhuis brengt, is het mogelijk om bij het afsluiten van je verzekering het eigen risico te verhogen. Dit kan in stappen van €100,- met een limiet van €885,-. We noemen dit ook wel een vrijwillig eigen risico. Wanneer je hiervoor kiest krijg je vrijwel altijd korting op je zorgpremie. Hoe hoger je vrijwillig eigen risico bedraagt, des te hoger de korting op je premie zal zijn.